Приложение A. Синтаксис на езика UniPascal
89
3.2.2.
StringType
-41 38
6.2.
StructStatement
-71 63
3.2.
StructuredType
-38 28
3.1.4.
SubRange
-37 33
3.2.3.
 TagField
-46 45
5.
Term
-53 52
2.4.
Type
-28 27 30 39 44 49
2.4.
TypeDeclaration
-27 20 93
2.4.
TypeIdent
-29 28 50 61 62 86 88
8.
Unit
-90 96
8.4.
UsesClause
-95 18 93 94
2.5.
VarDeclaration
-30 20 93
5.3.
VarTypeCast
-62 67
6.1.2.
VariableRef
-67 54 62 66 81
3.2.3.
VariantPart
-45 43
6.2.4.1. WhileStatement
-78 77
6.2.5.
WithStatement
-81 71
Списък на терминалните символи и използването им в синтактическите
правила (Terminal Symbols Cross Reference)
Следва списък на всички терминални символи с изключение на буквите (A..Z, a..z)
и цифрите (0..9). Не са включени тези терминални символи, които не са ключови думи,
а именно: code, forward, string, external, както и имената на всички стандартни типове.
"
 3 15 16
#
 3 15
$
 3 9
&
 3 60
'
 3 15 16
(
 3 21 36 45 54 61 62 87 89
(*
17
)
 3 21 36 45 54 61 62 87 89
*
 3 60
*)
17
+
 3 10 52 59
,
 3 6 23 39 55 67 76 81 84 87 89
-
 3 10 52 59
.
 3 5 12 18 67 90 91 92
..
37 56
/
 3 60
: 
 30 44 45 46 63 74 86 88
:=
66 80
;
 3 19 21 23 24 27 30 30 43 44 45 72 74
79 82 85 90 91 92 95
<
 3 58
<=
58
<>
58
=
 3 24 27 58
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта