UniPascal
2
Copyright © 1991 НИПи "Програмно осигуряване", София, България.
UniPascal, UniDOS, UniBIOS, UniED, UniCROSS и UniASM са регистрирани търговски
марки и наименования на НИПи "Програмно осигуряване".
"Пълдин" е регистрирана търговска марка на сдружение "АБАКУС", България.
Настоящият документ, както и коя да е негова част, не може да бъде копиран, предаден или включен в
информационни системи, по какъвто и да било начин без писмено съгласие от страна на НИПи "Програмно
осигуряване".
Всички права на програмния продукт, документацията или коя да е тяхна част са запазени. НИПи
"Програмно осигуряване" не носи отговорност за неработоспособност на продукта в случай на нерегламентиран
презапис или използване.
Програмен дизайн и реализация:
Георги Петров Петров
Автор на документа:
Георги Петров Петров
Консултанти:
Орлин Шопов и Иво Ненов
Обща редакция на документа:
Донка Янева, Недялко Тодоров
Авторът изказва благодарности на Валери Трифонов, Радослав Стефанов, Георги Георгиев и
Христо Костов за споровете и обсъжданията, свързани с реализацията на UniPascal, на Георги Георгиев
за щателното и критично прочитане на документация, на Нина Петрова за поддръжката и разбирането, на Петър
Петров младши за търпението.
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта