!
.
. : http://solidstate.karelia.ru/~yura/pyldin/yura/computing.htm
" "


:               . . (4 ),
:   . .