102
Приложение B. Стандартни Процедури и Функции
ще отпечата следното (със символа '
' ще отбелязваме интервал):
124,
 
7c,007c
 
writeln('UniPascal': -16, '-', 'v1.60': 14);
UniPascal
    
-
     
v1.60
writeln(12.34:12,',',1.234:10:5,',',1.0:8:3,',',
1.512:8:0, ',', 1.455:8:2,';');
1.23400E+01,
  
1.234
,
  
1.0
 
,
    
2,
  
1.46;
procedure WRITELN[([f ,] [v1, ..., vn])];
Предназначение: Записване с последващо преминаване на нов ред.
Действие: Процедурата се прилага само за текстов файл. Тя е еквивалентна на извикване
на процедурата Write със същите параметри и след това преминаване на
следващия ред, т.е. записване на маркера за край на ред.
Забележка: Като маркер за край на ред се записват символите (ASCII код 13) и 
(ASCII код 10).
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта