121
D.1. Кодове на клавишите за Пълдин 601/601А/601М
клавиш
ASCII код на символа от процедурата READ
RETURN
13 ($0D)
използва се в текстов файл
стрелка наляво (
)    
 8 ($08)
рядко се използва.
стрелка надясно (
)  
 7 ($08)
не се използва
стрелка надолу (
)     
10 ($0A)
използва се в текстов файл
стрелка нагоре (
)        
11 ($0B)
не се използва
TAB
 9 ($09)
използва се в текстов файл
Ако се използва функцията за четене на символ (ReadKey), експортирана от
модула UniCRT, то кодовете на клавишите съвпадат напълно с тези, които дава BIOS. Те
са дадени в следната таблица.
D.1. Кодове на клавишите за Пълдин 601/601А/601М
Клавиш
shift
control
F1
201 ($c9)
213 ($d5)
225 ($e1)
F2
202 ($ca)
214 ($d6)
226 ($e2)
F3
203 ($cb)
215 ($d7)
227 ($e3)
F4
204 ($cc)
216 ($d8)
228 ($e4)
F5
205 ($cd)
217 ($d9)
229 ($e5)
F6
206 ($ce)
218 ($da)
230 ($e6)
F7
207 ($cf)
219 ($db)
231 ($e7)
F8
208 ($d0)
220 ($dc)
232 ($e8)
F9
209 ($d1)
221 ($dd)
233 ($e9)
F10
210 ($d2)
222 ($de)
234 ($ea)
F11
211 ($d3)
223 ($df)
235 ($eb)
F12
212 ($d4)
224 ($e0)
236 ($ec)
ESC
27 ($1b)
27 ($1b)
27 ($1b)
TAB
237 ($ed)
238 ($ee)
237 ($ed)
BackSpace
127 ($7f)
127 ($7f)
239 ($ef)
RETURN
192 ($c0)
192 ($c0)
240 ($f0)
left (
)
193 ($c1)
197 ($c5)
241 ($f1)
right (
)
194 ($c2)
198 ($c6)
242 ($f2)
down (
)
195 ($c3)
199 ($c7)
243 ($f3)
up (
)
196 ($c4)
200 ($c8)
244 ($f4)
F13 Home (s-left)
197 ($c5)
197 ($c5)
245 ($f5)
F14 End (s-right)
198 ($c6)
198 ($c6)
246 ($f6)
PageDown (s-down)
199 ($c7)
199 ($c7)
247 ($f7)
PageUp (s-up)
200 ($c8)
200 ($c8)
248 ($f8)
Delete
249 ($f9)
249 ($f9)
249 ($f9)
F15 Insert
250 ($fa)
250 ($fa)
250 ($fa)
* Lat/Кир
251 ($fb)
251 ($fb)
251 ($fb)
* CapsLock
252 ($fc)
252 ($fc)
252 ($fc)
* Pause (s-space)
253 ($fd)
253 ($fd)
253 ($fd)
* Break (c-space)
254 ($fe)
254 ($fe)
254 ($fe)
Кодовете на последните четири клавиша (отбелязани със *) не могат да бъдат
получени чрез функцията ReadKey. Те се обработват незабавно от (BIOS) и не достигат
до потребителските програми. Показани са  само за пълнота.
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта