Приложение C. Описание на стандартните модули
103
Приложение C. Описание на стандартните модули
Съдържащите се в стандартната библиотека (намира се на дистрибутивната
дискета под името SYSTEM.UPL) модули са следните:
*
UniCRT - модул за работа с екрана в текстов режим;
*
UniDOS - модул за връзка с операционната система;
*
UniGRAPH - модул за използване на графичния екран.
*
UniLEX - модул за лексическа обработка на текст;
Техните описателни (interface) части се намират съответно във файловете:
UNICRT.DOC,  UNIDOS.DOC,  UNIGRAPH.DOC и  UNILEX.DOC. Самите файлове са
пакетирани и се намират във файла EXAMPLES.ARC. За да ги разпакетирате, напишете
на командната линия на UniDOS следното (най-добре е да използвате две дискети):
B:\>unarc a:examples XXX.DOC
където XXX е името на модула, чието описание ще разпакетирате.
Тези файлове се дават само за удобство. Самите описателни части са
компилирани и записани в библиотеката.
C.1. Описание на модула UniCRT
Модулът UniCRT предоставя средства за удобно използване на възможностите
на BIOS за работа с екрана на микрокомпютрите от фамилията Пълдин 601/601А/601М
(601М е еквивалентен на 601А).
Експортират се следните константи, представящи кодовете на съответните
цветове в текстов режим:
*
Black =
0
Черно
*
Blue =
1
Синьо
*
Green =
2
Зелено
*
Cyan =
3
Синьо-зелено
*
Red =
4
Червено
*
Magenta =
5
Виолетово
*
Brown =
6
Кафяво
*
LightGray =
7
Светло сиво
*
DarkGray =
8
Тъмно сиво
*
LightBlue =
9
Светло синьо
*
LightGreen =
10
Светло зелено
*
LightCyan =
11
Светло синьо-зелено
*
LightRed =
12
Светло червено
*
LightMagenta =
13
Светло виолетово
*
Yellow =
14
Светло жълто
*
White =
15
Бяло
*
Blink =
128
Код за добавяне към основния цвят за
получаване на мигащо изображение.
procedure ActvCrsr(size: ShortCard);
Действие: Превключва активния курсор (този, който се появява когато се чете от
клавиатурата) в един от възможните размери: 0 - няма видим курсор; 1, 2, 3, 4 -
курсора е с размер съответно 
1
/
4
, 
2
/
4
, 
3
/
4
 и 
4
/
4
 от пълната си големина. По
премълчаване този курсор има размер 
1
/
4
 от пълната си големина (1).
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта