Съдържание
3
Съдържание
Въведение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1. Основни понятия в UniPascal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.1. Основни символи в UniPascal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.2. иексеми и разделители . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.3. Идентификатори . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.4. Ключови думи и специални символи . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.5. Числови константи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.6. Символни низове . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.7. Коментари . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2. Обща структура на програмата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.1. Заглавие на програмата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.2. Раздел за описание на етикети . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.3. Раздел за описание на константи . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.4. Раздел за описание на типове . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.5. Раздел за описание на променливи . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.6. Раздел за описание на процедури и функции . . . . . . . . . . . . 15
2.7. Правила за достъп и област на действие на имената . . . . . . . . . 15
3. Типове данни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.1. Прости типове данни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.1.1. Изброим тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3.1.2. иогически тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.1.3. Целочислени типове . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.1.4. Диапазонен тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
3.1.5. Символен тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.1.6. Реален тип . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.1.7. Стандартните типове BYTE, WORD, LONGWORD . . . . . . . . 21
3.2. Съставни (структурирани) типове данни . . . . . . . . . . . . . . 22
3.2.1. Масиви . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.2.2. Стандартен тип STRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.2.3. Записи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.2.4. Множества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3.2.5. Файлове . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.2.5.1. Текстови файлове . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3.2.5.2. Стандартни файлове . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.2.6. Пакетиране в UniPascal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.3. Динамични структури от данни . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.4. Идентичност и съвместимост на типовете . . . . . . . . . . . . . 29
3.4.1. Идентичност на типовете . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
3.4.2. Съвместимост на типовете . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.4.3. Съвместимост за даване на стойност . . . . . . . . . . . . . 30
4. Променливи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
5. Изрази . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
5.1. Операнди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
5.2. Операции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
5.2.1. Аритметични операции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
5.2.2. иогически операции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
5.2.3. Операции над множества . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
5.2.4. Операции за сравнение . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта