4
Съдържание
5.3. Преопределяне на типа (Type Cast) . . . . . . . . . . . . . . . . 36
6. Оператори . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
6.1. Прости оператори . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
6.1.1. Празен оператор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
6.1.2. Оператор за даване на стойност . . . . . . . . . . . . . . . 38
6.1.3. Оператор за активиране на процедура . . . . . . . . . . . . 38
6.1.4. Оператор за преход . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
6.2. Сложни (структурирани) оператори . . . . . . . . . . . . . . . . 39
6.2.1. Съставен оператор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
6.2.2. Условен оператор (if) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
6.2.3. Селективен оператор (case) . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
6.2.4. Оператори за цикъл . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
6.2.4.1. Цикъл с предусловие (while) . . . . . . . . . . . . . . 41
6.2.4.2. Цикъл с постусловие (repeat) . . . . . . . . . . . . . 41
6.2.4.3. Цикъл с параметър (for) . . . . . . . . . . . . . . . . 41
6.2.5. Оператор за присъединяване (with) . . . . . . . . . . . . . . 41
7. Процедури и функции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
7.1. Описание на процедура . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
7.2. Описание на функция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
7.3. Формални параметри . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
7.3.1. Параметри-значения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
7.3.2. Параметри-променливи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
7.3.3. Параметри-константи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
7.3.4. Нетипизирани параметри . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
7.3.5. Параметри от тип низ (STRING) . . . . . . . . . . . . . . . . 46
7.4. Задаване на фактически параметри . . . . . . . . . . . . . . . . 47
8. Модули . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
8.1. Раздел за описание (interface part) . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
8.2. Раздел за реализация (implementation part) . . . . . . . . . . . . . 50
8.3. Модул-само-описание (interface only unit) . . . . . . . . . . . . . . 52
8.4. Използване на модулите . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
9. Компилация и управление на компилацията . . . . . . . . . . . . . . . 54
9.1. Превключваеми директиви . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
9.1.1. Проверка на резултата на вход/изхода (*$I+*) . . . . . . . . . 54
9.1.2. Modula-2 в UniPascal (*$M-*) . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
9.1.3. Проверка на името или разширение на Modula-2 (*$N-*) . . . . . 56
9.1.4. Автоматично пакетиране (*$P-*) . . . . . . . . . . . . . . . 56
9.1.5. Тиха компилация (*$Q-*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
9.1.6. Проверка на границите (*$R-*) . . . . . . . . . . . . . . . . 56
9.1.7. Предупредителни съобщения (*$W-*) . . . . . . . . . . . . . 56
9.1.8. Специален вид условна компилация (*$Y+*) . . . . . . . . . . 57
9.2. Параметрични директиви . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
9.2.1. Включване на файл в текста на програмата (INCLUDE) . . . . . . 58
9.2.2. Указване на файл за свързване (LINK) . . . . . . . . . . . . . 58
9.3. Условна компилация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
9.3.1. Директиви DEFINE и UNDEF . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
9.3.2. Директиви IFDEF, IFNDEF, IFOPT, ELSE и ENDIF . . . . . . . . . . 59
10. Използване на UniPascal на микрокомпютъра Пълдин . . . . . . . . . . 61
10.1. Стандартни суфикси на файловете . . . . . . . . . . . . . . . . 62
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта