Съдържание
5
10.2. Задавани от командната линия параметри . . . . . . . . . . . . . 62
10.3. Конфигуриращ файл . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
10.4. Свързване на модули. Библиотека и нейното използване . . . . . . . 63
10.5. Задаване на път за .BDY файловете и за библиотеката . . . . . . . . 65
10.6. Оптимизация на програмите на UniPascal . . . . . . . . . . . . . 65
10.7. Инсталиране на UniPascal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
11. Крос-продукти за използване на IBM PC/XT/AT . . . . . . . . . . . . 67
12. UniPascal в детайли . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
12.1. Разпределение на паметта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
12.2. Вътрешно представяне на данните . . . . . . . . . . . . . . . . 70
12.2.1. Непакетирани променливи . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
12.2.2. Пакетирани променливи . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
12.3. Връзка с подпрограми на асемблер . . . . . . . . . . . . . . . 73
12.4. Използване на етикета EXIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
12.5. Овърлейни процедури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
12.6. Модули и техните версии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Приложение A. Синтаксис на езика UniPascal . . . . . . . . . . . . . . . 83
Приложение B. Стандартни Процедури и Функции . . . . . . . . . . . . . 91
Приложение C. Описание на стандартните модули . . . . . . . . . . . . . 103
C.1. Описание на модула UniCRT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
C.2. Описание на модула UniDOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
C.3. Описание на модула UniGRAPH . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
C.4. Описание на модула UniLEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Приложение D. Сведения за клавиатурата и екрана на микрокомпютъра Пълдин 120
D.1. Кодове на клавишите за Пълдин 601/601А/601М . . . . . . . . . . 121
D.2. Таблица на управляващите символи за BIOS . . . . . . . . . . . . . 122
Приложение E. Диагностични съобщения . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
E.1. Издавани от компилатора съобщенията за грешки . . . . . . . . . . 124
E.1.1. Предупредителни съобщения на компилатора . . . . . . . . . 124
E.1.2. Нефатални грешки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
E.1.3. Фатални грешки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
E.2. Издавани по време на изпълнение съобщения за грешки . . . . . . . 132
E.3. Списък на входно/изходните грешки . . . . . . . . . . . . . . . 134
Приложение F. Сравнение на UniPascal с ISO Pascal . . . . . . . . . . . . . 136
F.1. Нереализирани възможности на ISO Pascal . . . . . . . . . . . . . 136
F.2. Разширения спрямо ISO Pascal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Приложение G. иитература за езика Pascal . . . . . . . . . . . . . . . . 140
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта