1. Основни понятия в UniPascal
9
*
не се налага ограничение на дължината на идентификатора, но само първите
осем символа са значещи, т.е. два идентификатора със съвпадащи начални
осем букви са еквивалентни;
*
символът за подчертаване ('_') е равностоен на буква.
Пример за правилни идентификатори:
UniPascal uni_pascal counter x2 next
Примери за неправилни идентификатори:
max-value
съдържа минус
2_pi
започва с цифра
брояч
не е разрешено използването на кирилица
В някои случаи (при използване на модули) е необходимо уточняване на
идентификатор чрез друг идентификатор (името на модула). Такива идентификатори се
наричат квалифицирани (qualified). Уточняването (квалификацията) става като първо се
пише квалифициращият идентификатор (името на модула), след него - точка и след това
- квалифицируемият идентификатор. Например, за да използвате идентификатора
MyProc, описан в модула MyUnit, може да запишете следното: MyUnit.MyProc.
Синтаксис:
Ident =
Letter { Letter | Digit }.
QualIdent =
[Ident '.'] Ident.
IdentList =
Ident { ',' Ident }.
1.4. Ключови думи и специални символи
В UniPascal следните идентификатори са резервирани и са с едно или няколко
фиксирани предназначения. С по-тъмен шрифт са дадени допълнителните ключови думи
(само за UniPascal).
and
end
label
record
uses
array
file
mod
repeat
var
begin
for
nil
set
while
case
function
not
segment
with
const
goto
of
then
xor
div
if
or
to
do
in
packed
type
downto
interface
procedure
until
else
implementation
program
unit
Следните символи (и двойки символи) също са с едно или няколко фиксирани
предназначения:
+ - * / = <> [ ] . , ( ) : ; ^ { } $ # <= >= <> := (* *)
1.5. Числови константи
За записване на числа в UniPascal се използва десетична бройна система, като за
реалните числа се използва десетична точка (а не запетая, както е прието у нас). За
записване на целочислените константи в UniPascal може да се използва и
шестнадесетична бройна система, като в този случай числото трябва да бъде
предшествано от знака "$".
Буквата E в реалните числа се чете като 'умножено по десет на степен'.
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта