3. Типове данни
31
3.4.3. Съвместимост за даване на стойност
Съвместимост за даване (assignment compatibility) е необходима при даване на
стойност на променлива или при предаване по стойност на фактически параметър на
процедура или функция.
Стойност от тип T2 е съвместима като стойност с променлива (параметър) от тип
T1, ако е изпълнено едно от следните условия:
*
T1 и T2 са идентични типове;
*
T1 и T2 са съвместими дискретни типове и стойността от тип T2 е в диапазона
от допустими стойности на типа T1;
*
T1 е реален тип, а T2 е целочислен тип;
*
T1 и T2 са низове (важи забележката от по-горе);
*
T1 е низ а T2 е от типа char (важи същата забележка);
*
T1 и T2 са съвместими пакетирани масиви с елементи от стандартния тип
char;
*
T1 и T2 са съвместими множествени типове, като всички елементи,
принадлежащи на множеството от тип T2, са в диапазона на елементите,
които могат да принадлежат на T1;
*
T1 и T2 са съвместими указателни типове;
*
единият тип е стандартен тип byte (word или longword), а другият тип е
какъвто и да е тип, който се реализира с 1 (2 или 4) байт.
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта