32
3.4. Идентичност и съвместимост на типовете
4. Променливи
Променливите притежават тип, определен от тяхното описание и могат да
приемат стойности, принадлежащи на множеството стойности на този тип. За всяка
статична променлива, описана в някой блок, се отделя място в паметта при активация на
блока и се унищожава при завършване на работата му. За динамичните променливи се
отделя място чрез стандартната процедура NEW и се унищожават - чрез DISPOSE.
Обръщението към променлива означава едно от следните неща:
*
пълна променлива;
*
компонента-променлива на съставен (масив или запис) тип;
*
динамична променлива.
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта