60
9.3. Условна компилация
този случай условието се удовлетворява, ако ключът е в указаното
състояние.
Най-прост пример за използването на условна компилация е тестовият печат.
Нека допуснем, че в началото на всяка процедура е написано следното:
{$ifdef debug}
writeln('
Влизане в процедура XXX. Натисни
 RETURN
'); readln;
{$endif}
където XXX е името на процедурата, в която е написан даденият текст. Сега е достатъчно да
поставите в самото начало на програмата директивата {$define debug}, и контролният печат
ще бъде включен в програмата ви.
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта