66
10.7. Инсталиране на UniPascal
В повечето случаи ефектът от двата вида оптимизации е почти еднакъв, защото
Y код е компактен и повечето процедури не надвишават големина от 400 - 600 байта.
10.7. Инсталиране на UniPascal
Под инсталиране в случая се разбира подготовка за работа с UniPascal. За да
работи компилаторът (UPC) не са му необходими никакви допълнителни файлове, освен
разбира се, текстът на програмата. Но в такъв случай при евентуална синтактична
грешка той (компилаторът) ще я съобщи само по номер. Ако искате да получите и
текста на съобщението за грешка, трябва в поддиректорията, в която се намира
компилаторът, да запишете файла с текстовете на съобщенията за грешките, който се
намира на дистрибутивната дискета и има име UNIPAS.ERR.
Датата и времето са важни за системата UniPascal. За съжаление
микрокомпютърът Пълдин няма часовник, който да 'помни' времето, когато го
изключите, а установяването му 'на ръка' е неприятна работа. За по-голямо удобство
можете да използвате програмата DATETIME. Тя записва върху диска текущата дата и
време (променяйки собствената си дата и време), като предоставя удобен начин за
установяване на текущата дата и време. Параметрите й са както следва: D записва
датата върху диска, T - записва времето върху диска, * - ако текущото време е валидно,
не чака въвеждането му. Включвайки реда
DATETIME D T *
във Вашия AUTOEXEC.JOB файл, ще можете лесно да задавате вярната дата и време.
Ако имате две флопидискови устройства, добре е на една от дискетите да
запишете компилатора (UPC.PGM), файла с текстовете на съобщенията за грешки
(UNIPAS.ERR) и текстов редактор (например  UniED.CMD). А на друга дискета да
записвате текстовете на програмите си и да я използвате за работна.
Ако работите в условията на мрежа, добре е да поставите всички системни
програми на главния мрежов компютър (server), а да работите на локалните
флопидискови устройства.
И накрая, ако имате само едно флопидисково устройство, просто нямате избор.
Трябва да поставите компилатора и текста на програмата на една и съща дискета.
Компилаторът е програма с много овърлейни процедури и ако се опитвате да
използвате различни логически устройства върху едно физическо (т.е. A: и B: при едно
устройство) ще трябва много често да сменяте дискетите.
На дистрибутивната дискета на UniPascal само компилаторът, системната
библиотека и файлът със съобщенията за грешки са дадени като отделни файлове.
Всички системни програми (UPL.PGM, YOP.PGM, BLpath.PGM) се намират във файла под
името  UTILS.ARC. За да ги 'извадите' трябва да използвате програмата  UNARC.
Най-добре е да използвате две (логически или физически) устройства. Поставете в
устройство A: празна дискета, а в устройство B: дистрибутивната дискета и напишете:
A:\> b:unarc b:utils
Програмата  UNARC ще разпакетира и запише на празната дискета всички
системни програми, пакетирани и намиращи се в UTILS.ARC.
Друг файл със суфикс  .ARC, намиращ се на дистрибутивната дискета, е
EXAMPLES.ARC. В него са архивирани някои примерни програми на UniPascal.
Използвайки UNARC можете да 'извадите' и тях от архива по вече описания начин.
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта