108
C.3. Описание на модула UniGRAPH
procedure RmDir(const s: string);
Действие: Унищожава зададената поддиректория.
procedure SetFattr(const s: string; var Attr: word);
Действие: Задава нов (сменя) атрибут за файла s. 
Ограничение: Файлът не трябва да бъде отворен в този момент.
procedure SetFtime(const s: string; var Time: longint);
Действие: Задава ново (сменя) време за файла s.
Ограничение: Файлът не трябва да бъде отворен в този момент.
procedure UnpackDT(var p: longint; var T: DateTime);
Действие: Разпакетира полученото чрез GetFtime време.
C.3. Описание на модула UniGRAPH
Модулът UniGRAPH предоставя процедури и функции за работа в графичен
режим на микрокомпютрите от фамилията Пълдин.
Графичните екрани на микрокомпютъра Пълдин 601/601А/601М се делят
според тяхната разрешаваща способност на следните 3 вида (в скоби е дадена
разрешаващата способност при Пълдин 601А/601М):
*
висока разрешаваща способност: 320x200(640x200),  2 цвята;
*
средна разрешаваща способност: 160x200(320x200),  4 цвята;
*
ниска разрешаваща способност: 80x200(160x200), 16 цвята.
Разрешаващата способност се характеризира с броя на точките, които може да
има на един ред на екрана, броя на редовете, които може да има на екрана и броя на
цветовете с които може да бъде нарисувана една точка. Дадените по-горе стойности
за различните видове графични изображения се интерпретират така: в режим средна
разрешаваща способност има 160 (320) точки на ред, 200 реда от точки и 4 възможни
цвята за една точка.
Кодираната информация, която определя изображението, показвано на
графичния екран на микрокомпютъра (независимо от разрешаващата си способност)
се разполага в оперативната памет и заема 8 или 16 килобайта съответно за Пълдин 601
и Пълдин 601А/601М.
В режим на висока разрешаваща способност може да се задават само два цвята
- черен и бял, при ниска - 16 цвята, а в режим на средна разрешаваща способност само
4 цвята, но избрани от една палитра (избор на палитрата се прави отделно от избора на
цвят). Номерата на цветовете съвпадат с тези номера дадени в модула UniCRT.
Палитрите са както следва:
1) палитра 
черен(0),
зелен(2),
червен(4),
жълт(6);
2) палитра 
син(1),
синьо-зелен(3), 
виолетов(5),
бял(7);
3) палитра 
сив(8),
ярко зелен(10),
ярко червен(12),
ярко жълт(14);
4) палитра ярки: 
син(9),
синьо-зелен(11),
виолетов(13),
бял(15).
Независимо от разрешаващата способност координатната система е една и съща
(координатите са логически). Графичната система на компютъра (намираща се в XBIOS)
прави превръщането от логически във физически координати и извършва чертаенето по
екрана. Горният ляв ъгъл на екрана има координати (0, 0), а долния десен ъгъл - (639,
399), т.е. в логически координати екрана е с размири (в точки) 640x400.
Изписването на символи е възможно и в графичен режим с висока или средна
разрешаваща способност. Символите се изписват автоматично (при използване на
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта