12
1.7. Коментари
{ не са разрешени { вложени } коментарии }
{ коментарните скоби трябва да са от един и същи вид *)
{$25.03 започва с $ и се счита за директива към компилатора }
<<  <  GO  >  >>

Вернуться к началу сайта